Medyczne Studium Zawodowe im. Polskiego Czerwonego Krzyża

dawniej Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej

  • Wynajem sal szkoleniowych w atrakcyjnych cenach; Tanie noclegi w centrum Poznania

zaufali nam

Newsletter

Zapisz się do newslettera MSZ PCK

Statystyki

  • Visitors:
  • Dzisiaj: 32
    Ogółem: 11088

Plan zajęć dla kierunków

Medycnego Studium Zawodowego im. PCK w Poznaiu

dostpny tutaj:

https://www.facebook.com/wsckziu2/photos/pcb.422323921257393/422323551257430/?type=1&theater

 

PLAN OBOWIĄZUJE OD 26.01.2015 DO 30.01.2015

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/467/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dniem 1 stycznia 2013 r. utworzone zostało Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu.
W skład WSCKZiU nr 2 wchodzi:
1.  Medyczne Studium Zawodowe im. PCK w Poznaniu przy ul. Mostowej 6,
2.  Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu przy ul. Borówki 10,
3.  Policealna Szkoła Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych nr 2 w Poznaniu.

W dniach 14-16 stycznia 2015r.

w naszj szkole odbywa się

część prktyczna

egzaminu potwirdzającego kwalifikcje w zawodzie

TECHNIK DENTYSTYCZNY

 

Wszystkim zdającym życzymy powodzenia!!!

Rekrutacj na semestr zimowy - OPIEKUN MEDYCZNY

Dokumenty, które nalezy złozyć w sekretariacie szkoły:

1) kwestionariusz/podanie;

2) oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej,

3) podpisane fotografie legitymacyjne – 3 szt.,

4) kserokopia dowodu osobistego,

5) opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej (dołączyć w przypadku posiadania)

6) kserokopia aktualnego orzeczenie o niepełnosprawności/grupy inwalidzkiej (w przypadku posiadania),